Horní rybník – K2

Koupí povolenky se zavazujete k dodržování rybářského řádu. Jeho porušování je důvodem k odebrání povolenky bez náhrady.

Počty ryb, které si držitel povolenky může ponechat dle typu zakoupené povolenky:

Časové omezení dle zakoupené povolenkyPočty ryb, které si lze ponechat
Denní 3 ks lososovitých ryb ( pstruha duhového, obecného, nebo sivena amerického)
nebo 1 ks štiky, nebo 1 ks candáta
Třídenní9 ks lososovitých ryb - max. 3 ks denně ( pstruha duhového, obecného, nebo sivena amerického)
1 ks štiky nebo 1 ks candáta za 3 dny
Měsíční25 ks lososovitých ryb - max. 3 ks denně ( pstruha duhového, obecného, nebo sivena amerického)
4 ks ryb dravých (štiky, candáta) za měsíc - max.1ks denně
Půlroční35 ks lososovitých ryb - max. 3 ks denně ( pstruha duhového, obecného, nebo sivena amerického)
10 ks ryb dravých (štiky, candáta) za ½ roku - max.1ks denně
Roční50 ks lososovitých ryb - max. 3 ks denně ( pstruha duhového, obecného, nebo sivena amerického)
15 ks ryb dravých (štiky, candáta) za rok - max. 1ks denně

Počet ponechaných kusů sumce velkého NENÍ OMEZEN

Při ponechání si ulovené ryby je rybář povinen tuto bezprostředně zapsat do povolenky k lovu!

Při ponechání si povoleného denního limitu ulovených ryb (viz. výše) je rybář povinen ukončit rybolov!

½ roční povolenka se prodává na období březen až červenec nebo červenec až prosinec

1. Doba lovu

březen – duben06:00 – 20:00 hod.
květen – září06:00 – 21:00 hod.
říjen07:00 – 19:00 hod.
listopad - (prosinec)07:00 – 17:00 hod.

Sezóna se zahajuje 1. března a ukončuje 31. prosince

2. Doby hájení

Candát obecný – od 1. ledna do 15. června
Kapr obecný, Amur bílý – celoročně

3. Míry ryb

Pstruh duhový 30 cm – 60 cm
Pstruh obecný 30 cm – 50 cm
Siven americký30 cm – 60 cm
Candát obecný50 cm – 80 cm
Štika obecná50 cm – 90 cm
Okoun říční15 cm - 25 cm
Sumec velkýneomezeno

4. Způsoby lovu

a) Lov přívlačí
b) Lov na umělou mušku

 • Smějí se používat pouze umělé nástrahy
 • Nástrahy musí být vybaveny POUZE jednoháčky, na nástrahách o délce 10 cm a více lze používat trojháčky (do délky se nopočítá přečnívající trojháček)
 • Lov povolen pouze na jeden prut
 • Zákaz vnadění a prokrmování

5. Povinná výbava

pean, metr, podběrák, platné povolení k lovu ryb s dokladem totožnosti

6. Ostatní

 • Zákaz táboření a rozdělávání ohňů, gril – povolen
 • Zákaz používání nástrah rostlinného nebo živočišného původu
 • Zákaz používání plováku Sbirulino
 • Zákaz lovu ryb ze břehu v úseku vymezeném cedulemi
 • Zákaz lovu ryb v úseku vymezeném cedulemi a v přítocích
 • Zákaz lovu ryb pod ledem
 • Při vysazování ryb bude vyhlášen zákaz rybolovu
 • Povolen lov z rybářských člunů, z rybářských kajaků a nafukovacího „U“ boatu. Pohon povolen pouze manuální nebo elektrický
 • Účastník rybolovu je povinen dodržovat pořádek, nenechávat po sobě odpadky, a to ani na terase rybářské chaty
 • Účastník rybolovu je povinen dbát pokynů majitele a správce revíru a pomocné stráže, a to zejména v souvislosti s kontrolou dodržování rybářského řádu
 • Povolenka k lovu ryb je nepřenosná

Při porušení tohoto rybářského řádu, nevhodném chování či porušování jiných souvisejících zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízeních bude povolení k lovu ryb odebráno a to bez náhrady.

Majitel rybníka si vyhrazuje možnost změny řádu v průběhu sezóny!!