unratický Dolní rybník má rozlohu 5,5 hektarů a průměrnou hloubku 1,5 metru. Je umístěn v kaskádě se pstruhovým Kunratickým rybníkem Horní rybník – K2. Tento rybník je bohatě zarybněn kaprem, štikou, candátem, bílou rybou, amurem, úhořem a také sumcem. V roce 2022 bylo do tohoto rybníka vypuštěno 3000 ks rychlené štičky, tak uvidíme, jak se to v budoucnu projeví na úlovcích tohoto krásného dravce. Množství sumce na Dolním rybníku nám v současné době dělá trochu starosti a tak je jeho lov povolen po celou sezonu (s dodržením pravidel o období vláčení a lovu na mrtvou a živou rybku) a nemá omezenou základní minimální délku. Naše pravidla jsou velice podobná pravidlům na státních rybářských revírech, dbáme hlavně na dodržování ponechání si povoleného množství ryb a také na dodržování čistoty a pořádku kolem vody.

Rybník pravidelně zarybňujeme kupovanou rybou a spolu s horní hranicí míry ryb toto zajišťuje možnost velkého úlovku ryb jak do počtu, tak i do velikosti.