Dolní rybník – K1

Koupí povolenky se zavazujete k dodržování rybářského řádu. Jeho porušování je důvodem k odebrání povolenky bez náhrady.

Povolený počet ponechaných ryb (candát, štika, kapr, amur, lín, tolstolobik)

Časové omezení dle zakoupené povolenkyDospělíMládež (do 15 let)
Den1 ks1 ks
Tři dny3 ks2 ks
Týden7 ks4 ks
Měsíc17 ks8 ks
Půlrok22 ks11 ks
Rok35 ks17 ks

½ roční povolenka se prodává na období březen až červenec nebo červenec až listopad

Při ponechání si ulovené, výše uvedené ryby, je rybář povinen tuto bezprostředně zapsat do povolenky k lovu!

U ostatních ryb je denní limit max. 5 kg , sumec velký NEOMEZENĚ. Tyto ryby lze zapsat až při odchodu od vody.

1. Doba lovu

březen, duben a říjen06:00 – 21:00 hod.
květen až srpen00:00 – 24:00 hod.
září04:00– 24:00 hod.
listopad (prosinec)06:00 – 20:00 hod.

Sezóna se zahajuje 1. března a ukončuje 31. listopadu

Pozn. – dle aktuálních klimatických poměrů si majitel vyhrazuje případnou úpravu doby lovu, včetně zahájení a ukončení sezóny.

2. Doba hájení

 • štiky a candáta od 1. ledna do 15. června
 • veškerých ryb kromě dravých od 1. prosince do 28. února

3. Míry ryb

Amur bílý 50 cm – 80 cm
Kapr obecný 40 cm – 65 cm
Lín obecný25 cm – 45 cm
Candát obecný50 cm – 80 cm
Štika obecná50 cm – 80 cm
Sumec velký neomezeno
Úhoř říční 50 cm
Tolstolobik 50 cm

4. Způsoby lovu

 • lov na položenou
 • lov na plavanou
 • lov na umělou mušku
 • lov přívlačí (povolen od 16. června)
 • lov na živou a mrtvou rybku (povolen od 16. června)
 • Lov na srkačku je zakázán
 • Při lovu na položenou, plavanou a při lovu na umělou mušku mohou být použity maximálně dva jednoháčkové návazce
 • Při lovu na živou či mrtvou rybku může být použit pouze jeden jednoháčkový návazec
 • Při lovu na položenou, plavanou, živou či mrtvou rybku mohou být použity max. 2 pruty, mládež smí používat pouze 1 prut
 • Při lovu přívlačí nebo lovu na umělou mušku může být použit pouze 1 prut, trojháčky povoleny

5. Povinná výbava

vyprošťovač háčků, metr, podběrák, stojan pod pruty (nebo vidličky), platné povolení k lovu ryb s dokladem totožnosti

6. Ostatní

 • Zákaz zavážení nástrah, kromě živé rybičky za účelem lovu sumce
 • Zákaz lovu ryb z plavidel
 • Zákaz lovu čeřenem
 • Zákaz lovu ryb pod ledem
 • Zákaz lovu ryb u přítoku a v okolí přítoku ve vyznačeném úseku
 • Všechny ryby, které si lovící chce ponechat, musí být přechovávány živé ve vezírku, nebo jiné vhodné nádobě. Ryby jednou vložené do vezírku či jiné nádoby již nesmějí být puštěny zpět do rybníku
 • Zákaz táboření a rozdělávání ohňů, gril – povolen,
 • Povoluje se používat rybářský bivak (případně stan) a rybářský deštník a to pouze v barvě zelené, hnědé anebo v kombinaci těchto barev
 • Omezení týdenního počtu ponechaných ryb se týká týdne kalendářního (pondělí až neděle)
 • Povolenka k lovu ryb je nepřenosná
 • Při vysazování ryb bude vyhlášen zákaz rybolovu
 • Lovící je povinen udržovat pořádek a čistotu a při odchodu od vody lovící místo uklidit
 • Parkování pouze na místech k tomu určených

Lovící a jeho doprovod jsou povinni chovat se k ostatním ohleduplně, udržovat pořádek a čistotu, dodržovat rybářský řád a ostatní související zákony, vyhlášky, předpisy a nařízení.

Při porušení tohoto rybářského řádu, nevhodném chování či porušování jiných souvisejících zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízeních bude povolení k lovu ryb odebráno a to bez náhrady.

Majitel rybníka si vyhrazuje možnost změny rybářského řádu v průběhu sezóny!!