Na Kunratických rybnících nám s kontrolou dodržování rybářských řádů a pořádku u vody pomáhají naši „Pomocní porybní“ z řad rybářů, kteří na Kunratických rybnících loví a kteří chtějí, aby tento rybářský revír bylo místo, kde bude stále plno ryb a aby to bylo místo, kam budou lidé jezdit za odpočinkem a relaxací a budou mít vždy jistotu, že tam toto naleznou.

V pravomoci „Pomocného porybného“ je možnost (ne povinnost)

– kontrolovat povolenky k lovu a zjišťovat totožnost rybářů,
– odebrat povolenku v případě přistižení rybáře který si přivlastnil rybu mimo stanovenou míru nebo rybu hájenou,
– odebrat povolenku v případě přistižení rybáře který si přivlastnil více ryb než povoluje rybářský řád,
– odebrat povolenku na základě pokynu správce rybníka,
– v ostatních případech porušování rybářského řádu nahlásit toto porušení správci rybníka

Pomocní porybní se prokazují průkazkou vydanou majitelem rybníků.